Trường Mầm non Bắc Biên - Nơi nuôi dưỡng những mầm non tương lai của Tổ quốc!
Cập nhật : 9:47 Thứ năm, 30/12/2021
Lượt đọc: 52

Hướng dẫn số 07/HD-UBND v/v hướng dẫn qui trình nâng bậc lương thường xuyên, hưởng và nâng phụ cấp thâm niên đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan đơn vị thuộc quân long Biên

Số/Ký hiệu: 07/HD-UBND
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: hd-gui-cac-don-vi_04012022.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152