Thứ năm, 24/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 225

Các bạn nhỏ lớp D1 thích thú cùng nhau đi ngắm hoa xung quanh Trường học .

Các bạn nhỏ đi dạo ngắm hoa xunh quanh trường .

 

 

 

Chăm chú nghe cô nói về đặc điểm của các loài hoa .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cùng chơi trò chơi lộn cầu vồng .

 

 

 

 

 

 

 

 

các con được chơi tự do .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đi học thật là vui .

Tác giả: phạm quyên

98