Thứ ba, 19/2/2019, 0:0
Lượt đọc: 221

Xé dán theo ý thích

Trẻ biết sử dụng các đường nét xé dán cơ bản để tạo nên tranh xé dán theo ý thích. Trẻ biết bố cục và biết phối hợp màu sắc phù hợp. Trẻ biết xé dán các đường cơ bản. Phát triển sự sáng tạo trong khi xé dán và nói được ý kiến của bản thân trẻ. Giáo dục: -Trẻ biết yêu quý sản phẩm của mình làm ra.

 

 

 

 

 

 

Tác giả: MGNB3
Nguồn tin: admin

98