Có 127 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 BC kết quả thực hiện công tác tháng 10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-102021_23102021(1).pdf
142/BC-MNBBVăn bản Trường 21-10-2021
2 Quy chế phối hợp hoạt động giữa nhà trường và Ban chấp hành công đoàn Trường MN Bắc Biên Năm học 2021- 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 7qc-phoi-hop-giua-nt-va-cd-21-22_04112021.pdf
141/QĐ-MNBBVăn bản Trường 13-10-2021
3 Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qc-khen-thuong-nam-2021-2022_04112021.pdf
147/QĐ-MNBBVăn bản Trường 13-10-2021
4 Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công trong nhà trường năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-che-sd-tai-san-cong_04112021.pdf
144/QĐ-MNBBVăn bản Trường 13-10-2021
5 Quy chế thực hiện dân chủ trong trường mầm non Bắc Biên năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qui-che-dan-chu_04112021.pdf
139/QĐ-MNBBVăn bản Trường 13-10-2021
6 QĐ ban hành Quy chế làm việc trường mầm non Bắc Biên năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-che-lam-viec-truong_04112021.pdf
140/QĐ-MNBBVăn bản Trường 13-10-2021
7 KH công tác tháng 10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-102021_23102021.pdf
127/KH-MNBBVăn bản Trường 29-09-2021
8 BC kết quả thực hiện công tác tháng 09/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-92021_22102021(1).pdf
119/BC-MNBBVăn bản Trường 21-09-2021
9 KH công tác tháng 9/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-92021_22102021.pdf
102/KH-MNBBVăn bản Trường 01-09-2021
10 BC kết quả thực hiện công tác tháng 08/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-82021_22102021(1).pdf
97/BC-MNBBVăn bản Trường 20-08-2021
11 KH công tác tháng 8/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-82021_22102021.pdf
96/KH-MNBBVăn bản Trường 02-08-2021
12 BC kết quả thực hiện công tác tháng 6+7/2021  Văn bản Trường 20-07-2021
13 KH công tác tháng 6+7/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-67_22102021.pdf
88/KH-MNBBVăn bản Trường 29-05-2021
14 BC kết quả thực hiện công tác tháng 5/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-5_22102021(1).pdf
83/BC-MNBBVăn bản Trường 20-05-2021
15 KH công tác tháng 5/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-5_22102021.pdf
70/KH-MNBBVăn bản Trường 02-05-2021
123456789