Trường Mầm non Bắc Biên - Nơi nuôi dưỡng những mầm non tương lai của Tổ quốc!
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Mầm non Gia Thượngmngiathuonghttps://mngiathuong.longbien.edu.vn27659
2 Mầm non Thạch Cầumnthachcauhttps://mnthachcau.longbien.edu.vn14123
3 MN Hoa Sữamnhoasuahttps://mnhoasua.longbien.edu.vn13209
4 Mầm non Tân Maimntanmaihttps://mntanmai.longbien.edu.vn12975
5 Mầm non Bắc Biênmnbacbienhttps://mnbacbien.longbien.edu.vn12893
6 MN Hoa Maimnhoamaihttps://mnhoamai.longbien.edu.vn12582
7 Mầm Non Bồ Đềmnbodehttps://mnbode.longbien.edu.vn12580
8 Mầm Non Đô Thị Việt Hưngmndothiviethunghttps://mndothiviethung.longbien.edu.vn12431
9 MN Việt Hưngmnviethunghttps://mnviethung.longbien.edu.vn12350
10 MN Phúc Đồngmnphucdonghttps://mnphucdong.longbien.edu.vn11894
11 MN Hoa Thủy Tiênmnhoathuytienhttps://mnhoathuytien.longbien.edu.vn11560
12 Mầm Non Đô Thị Sài Đồngmndothisaidonghttps://mndothisaidong.longbien.edu.vn10434
13 Mầm Non Tràng Anmntranganhttps://mntrangan.longbien.edu.vn10140
14 Mầm non Gia Quất mngiaquathttps://mngiaquat.longbien.edu.vn8787
15 Mầm non Chim Énmnchimenhttps://mnchimen.longbien.edu.vn8046
16 MN Thạch Bànmnthachbanhttps://mnthachban.longbien.edu.vn7294
17 MN Đức Giangmnducgianghttps://mnducgiang.longbien.edu.vn7209
18 MN Phúc Lợimnphucloihttps://mnphucloi.longbien.edu.vn6505
19 Mầm non Hồng Tiếnmnhongtienhttps://mnhongtien.longbien.edu.vn5692
20 MN Giang Biênmngiangbienhttps://mngiangbien.longbien.edu.vn5635
21 MN Thượng Thanhmnthuongthanhhttps://mnthuongthanh.longbien.edu.vn5615
22 Trường mầm non Long Biên Amnlongbienahttps://mnlongbiena.longbien.edu.vn5606
23 MN Ánh Saomnanhsaohttps://mnanhsao.longbien.edu.vn5411
24 MN Gia Thụymngiathuyhttps://mngiathuy.longbien.edu.vn5409
25 MN Bắc Cầumnbaccauhttps://mnbaccau.longbien.edu.vn5036
26 MN Sơn Camnsoncahttps://mnsonca.longbien.edu.vn4727
27 MN Tuổi Hoamntuoihoahttps://mntuoihoa.longbien.edu.vn4548
28 MN Long Biênmnlongbienhttps://mnlongbien.longbien.edu.vn3882
29 MN Ngọc Thụymnngocthuyhttps://mnngocthuy.longbien.edu.vn3462
30 MN Hoa Hướng Dươngmnhoahuongduonghttps://mnhoahuongduong.longbien.edu.vn2880
31 Mầm non Hoa Phượngmnhoaphuonghttps://mnhoaphuong.longbien.edu.vn2520
32 MN Hoa Senmnhoasenhttps://mnhoasen.longbien.edu.vn2427
33 MN Cự Khốimncukhoihttps://mncukhoi.longbien.edu.vn2008
34 MN Hoa Anh Đàomnhoaanhdaohttps://mnhoaanhdao.longbien.edu.vn1777
35 MN Nắng Maimnnangmaihttps://mnnangmai.longbien.edu.vn82

Địa chỉ: Tổ 9, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Email: mnbacbien@longbien.edu.vn

Điện thoại:  0243. 21.27. 260

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Thư

98