Trường Mầm non Bắc Biên - Nơi nuôi dưỡng những mầm non tương lai của Tổ quốc!
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Mầm non Gia Thượngmngiathuonghttps://mngiathuong.longbien.edu.vn30009
2 Mầm non Tân Maimntanmaihttps://mntanmai.longbien.edu.vn17030
3 Mầm non Thạch Cầumnthachcauhttps://mnthachcau.longbien.edu.vn15970
4 MN Hoa Sữamnhoasuahttps://mnhoasua.longbien.edu.vn15758
5 Trường MN Phúc Đồngmnphucdonghttps://mnphucdong.longbien.edu.vn15706
6 Mầm non Bắc Biênmnbacbienhttps://mnbacbien.longbien.edu.vn14672
7 Mầm Non Đô Thị Việt Hưngmndothiviethunghttps://mndothiviethung.longbien.edu.vn14158
8 Trường mầm non Việt Hưngmnviethunghttps://mnviethung.longbien.edu.vn14059
9 Mầm Non Đô Thị Sài Đồngmndothisaidonghttps://mndothisaidong.longbien.edu.vn13905
10 Mầm Non Bồ Đềmnbodehttps://mnbode.longbien.edu.vn13825
11 MN Hoa Maimnhoamaihttps://mnhoamai.longbien.edu.vn13533
12 Mầm non Hoa Mộc Lanmnhoamoclanhttps://mnhoamoclan.longbien.edu.vn13526
13 Mầm non Chim Énmnchimenhttps://mnchimen.longbien.edu.vn13214
14 Mầm Non Tràng Anmntranganhttps://mntrangan.longbien.edu.vn12973
15 MN Hoa Thủy Tiênmnhoathuytienhttps://mnhoathuytien.longbien.edu.vn12867
16 MN Hoa Hướng Dươngmnhoahuongduonghttps://mnhoahuongduong.longbien.edu.vn12665
17 Mầm non Gia Quất mngiaquathttps://mngiaquat.longbien.edu.vn12483
18 MN Thượng Thanhmnthuongthanhhttps://mnthuongthanh.longbien.edu.vn10126
19 Mầm non Hồng Tiếnmnhongtienhttps://mnhongtien.longbien.edu.vn9922
20 MN Gia Thụymngiathuyhttps://mngiathuy.longbien.edu.vn9723
21 Trường mầm non Long Biên Amnlongbienahttps://mnlongbiena.longbien.edu.vn9027
22 MN Giang Biênmngiangbienhttps://mngiangbien.longbien.edu.vn8934
23 MN Thạch Bànmnthachbanhttps://mnthachban.longbien.edu.vn8602
24 MN Đức Giangmnducgianghttps://mnducgiang.longbien.edu.vn8324
25 MN Phúc Lợimnphucloihttps://mnphucloi.longbien.edu.vn7215
26 MN Sơn Camnsoncahttps://mnsonca.longbien.edu.vn6553
27 MN Ánh Saomnanhsaohttps://mnanhsao.longbien.edu.vn6418
28 MN Tuổi Hoamntuoihoahttps://mntuoihoa.longbien.edu.vn6405
29 MN Bắc Cầumnbaccauhttps://mnbaccau.longbien.edu.vn6376
30 MN Long Biênmnlongbienhttps://mnlongbien.longbien.edu.vn5611
31 MN Ngọc Thụymnngocthuyhttps://mnngocthuy.longbien.edu.vn4329
32 MN Hoa Senmnhoasenhttps://mnhoasen.longbien.edu.vn3981
33 Mầm non Hoa Phượngmnhoaphuonghttps://mnhoaphuong.longbien.edu.vn3351
34 MN Nguyệt Quế - Long Biênmnnguyetquehttps://mnnguyetque.longbien.edu.vn3284
35 MN Hoa Anh Đàomnhoaanhdaohttps://mnhoaanhdao.longbien.edu.vn2854
36 MN Cự Khốimncukhoihttps://mncukhoi.longbien.edu.vn2330
37 Trường MN Nắng Maimnnangmaihttps://mnnangmai.longbien.edu.vn2182
38 MN Ban Mai Xanhmnbanmaixanhhttps://mnbanmaixanh.longbien.edu.vn1604
39 MN Hoa Trạng Nguyênmnhoatrangnguyenhttps://mnhoatrangnguyen.longbien.edu.vn1471

Địa chỉ: Tổ 9, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Email: mnbacbien@longbien.edu.vn

Điện thoại:  0243. 21.27. 260

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Thư