Trường Mầm non Bắc Biên - Nơi nuôi dưỡng những mầm non tương lai của Tổ quốc!
Tổ 9, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.