Trường Mầm non Bắc Biên - Nơi nuôi dưỡng những mầm non tương lai của Tổ quốc!
Chủ nhật, 16/6/2019, 4:17
Lượt đọc: 298

Những nỗ lực, cố gắng của CBGVCNV trường mầm non Bắc Biên trong năm học 2018-2019


   Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp; nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của ngành GD&ĐT; năm kỷ cương hành chính. Nghị quyết số 29/NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo...". Thông báo số  573 -TB/QU ngày 17/8/2018 của Thường trực Quận ủy Long Biên về một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD & ĐT quận Long Biên năm học 2018 -2019.  Ban giám hiệu trường mầm non Bắc Biên có nhiều giải pháp chủ động, sáng tạo trong phân công, giao việc, điều chỉnh phù hợp với đặc điểm nhà trường, địa phương. Luôn luôn chủ động nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt rèn luyện trình độ chuyên môn cho cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường. Kết quả năm học 2018 -2019, nhà trường đạt được như sau:
            - Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, các chỉ tiêu thi đua. Hoàn thành Hồ sơ thi đua đúng thời gian qui định.
            - Phong trào thi đua được phát động sâu rộng trong nhà trường, động viên, khen  thưởng kịp thời sau mỗi đợt , thay đổi hình thức thi đua: cá  nhân và theo nhóm, khuyến khích thi theo nhóm tăng cường khả năng làm việc theo nhóm.
+ 03 Giáo viên nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp quận. Trong đó 01 giải Nhì giáo viên đạt giải nhì.
+ Trẻ đạt giải Nhất "Liên hoan chúng cháu vui khỏe" cấp quận.       
+ Giải khuyến khích hội thi “ Tiếng hát giáo viên và Giai điệu tuổi hồng” cấp Quận.
+ 01giải khuyến khích hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở”.
            - 100% CBGV NV chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm pháp luật,  39 CBGVNV đạt lao động tiên tiến  ; 06 đ/c đăng ký Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
           - 100% CB - GV - NV thực hiện tốt các cuộc vận động .
           - 100% các cháu an toàn về mọi mặt, thực hiện nghiêm túc về qui chế chăm sóc sức khỏe, phòng chống TNTT, phòng chống dịch bênh, y tế học đường .
           - Trong năm học không có tai nạn, dịch bệnh, ngộ độc sảy ra trong trường, đạt trường học an toàn.
           - 90% trẻ tham gia uống sữa học đường.
           - 100% trẻ có biểu đồ tăng trưởng , được cân, đo và khám sức khỏe định kỳ.
           - Nghiêm túc thực hiện văn bản hướng dẫn của ngành về hồ sơ, sổ sách. Qui chế công khai, qui trình nội bộ.... Tập thể nhà trường đoàn kết.
 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152