Trường Mầm non Bắc Biên - Nơi nuôi dưỡng những mầm non tương lai của Tổ quốc!

Có 130 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 TB V/v niêm yết công khai danh sách đánh giá CBGVNV tháng 12/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-danh-gia_31122021(2).pdf
File thứ 2: cong-khai-danh-gia_31122021(3).pdf
 Thông tin Ba công khai 21-12-2021
2 TB V/v niêm yết công khai danh sách đánh giá CBGVNV tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-danh-gia_31122021(1).pdf
 Thông tin Ba công khai 22-11-2021
3 TB V/v niêm yết công khai danh sách đánh giá CBGVNV tháng 10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-danh-gia_31122021.pdf
 Thông tin Ba công khai 22-10-2021
4 Công khai bảng lương tháng 10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luong-thang-10_28102021.xlsx
 Thông tin Ba công khai 15-10-2021
5 KH thực hiện Ba công khai năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-ba-cong-khai_04112021.pdf
143/KH-MNBBThông tin Ba công khai 13-10-2021
6 TB V/v niêm yết công khai danh sách đánh giá CBGVNV tháng 9/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-danh-gia_23102021(1).pdf
120/TB-MNBBThông tin Ba công khai 23-09-2021
7 Công khai lương trường tháng 9/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luong-thang-09_28102021.xlsx
 Thông tin Ba công khai 16-09-2021
8 TB Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cam-ket-chat-luong-giao-duc-cua-co-so-giao-duc-mam-non_23102021.pdf
 Thông tin Ba công khai 10-09-2021
9 TB Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-thong-tin-co-so-vat-chat-cua-co-so-giao-duc-mam-non_23102021.pdf
 Thông tin Ba công khai 10-09-2021
10 TB Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-thong-tin-ve-doi-ngu-nha-giao-can-bo-quan-ly-va-nhan-vien-cua-co-so-g_23102021.pdf
 Thông tin Ba công khai 10-09-2021
11 Công khai bảng lương tháng 8/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luong-thang-08_28102021.xlsx
 Thông tin Ba công khai 12-08-2021
12 Thông báo Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-chat-luong-giao-duc-mam-non-thuc-te_23102021.pdf
 Thông tin Ba công khai 10-08-2021
13 Công khai lương tháng 7/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luong-thang-07_28102021.xlsx
 Thông tin Ba công khai 14-07-2021
14 Công khai lương tháng 6/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luong-thang-06-copy_28102021.xlsx
 Thông tin Ba công khai 17-06-2021
15 TB V/v niêm yết công khai danh sách đánh giá CBGVNV tháng 5/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-danh-gia_23102021.pdf
86/TB-MNBBThông tin Ba công khai 25-05-2021
123456789

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích