Trường Mầm non Bắc Biên - Nơi nuôi dưỡng những mầm non tương lai của Tổ quốc!
Chủ nhật, 13/3/2022, 12:47
Lượt đọc: 46

Bài thơ : "Khuyên bạn"

Bài thơ Khuyên bạn

Tu, tu ! Xình xịch
Con tàu chạy nhanh
Bạn chớ chơi quanh
Mà tai nạn đấy
Nếu bạn có thấy
Khi tàu chạy qua
Xin hãy tranh xa
Không ném đất đá
Thấy có người phá
Thì hãy báo ngay
Giao thông hằng ngày
Chấp hành cho tốt

Tác giả: Nguyễn Thị Sen

152