Trường Mầm non Bắc Biên - Nơi nuôi dưỡng những mầm non tương lai của Tổ quốc!
Thứ ba, 4/1/2022, 9:55
Lượt đọc: 209

Thơ : Hoa nở

Bài thơ Hoa nở

Hoa cà tim tím

Hoa huệ trắng tinh

Hoa nhài xinh xinh

Đua nhau cùng nở

Tác giả: Nhà trẻ D1
Nguồn tin: Lớp nhà trẻ D1

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152