Trường Mầm non Bắc Biên - Nơi nuôi dưỡng những mầm non tương lai của Tổ quốc!
Thứ hai, 1/11/2021, 9:12
Lượt đọc: 45

Thơ: Thăm nhà bà

Thăm nhà bà

   Đến thăm bà
Bà đi vắng
Có đàn gà
        Chơi ngoài nắng
         Cháu đứng ngắm
 Đàn gà con
  Rồi gọi luôn
      Bập, bập, bập

   Chúng lật đật
       Chạy thật nhanh
        Xúm vòng quanh
            Kêu: “ Chiếp,chiếp”
Gà mãi miết
     Nhặt thóc vàng
      Cháu nhẹ nhàng
Lùa vào mát.

               Như mao
Tác giả: Lớp MGB C2
Nguồn tin: lớp MGB C2

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152