Trường Mầm non Bắc Biên - Nơi nuôi dưỡng những mầm non tương lai của Tổ quốc!

Có 6 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 DS CBCCVC, NLĐ ký cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp Năm 2024

(Tải File đính kèm)

 ĐÁNH GIÁ SỰ CHUYÊN NGHIỆP CỦA CBCCVC, NLĐ 05-01-2024
2 TB kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC, NLĐ Quý IV năm 2023  ĐÁNH GIÁ SỰ CHUYÊN NGHIỆP CỦA CBCCVC, NLĐ 22-12-2023
3 TB kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC, NLĐ Quý III năm 2023

(Tải File đính kèm)

 ĐÁNH GIÁ SỰ CHUYÊN NGHIỆP CỦA CBCCVC, NLĐ 22-09-2023
4 TB kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC, NLĐ Quý II năm 2023

(Tải File đính kèm)

 ĐÁNH GIÁ SỰ CHUYÊN NGHIỆP CỦA CBCCVC, NLĐ 26-06-2023
5 TB kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC, NLĐ Quý I năm 2023

(Tải File đính kèm)

 ĐÁNH GIÁ SỰ CHUYÊN NGHIỆP CỦA CBCCVC, NLĐ 20-03-2023
6 DS CBCCVC, NLĐ ký cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp Năm 2023

(Tải File đính kèm)

 ĐÁNH GIÁ SỰ CHUYÊN NGHIỆP CỦA CBCCVC, NLĐ 27-02-2023

Địa chỉ: Tổ 9, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Email: mnbacbien@longbien.edu.vn

Điện thoại:  0243. 21.27. 260

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Thư