Trường Mầm non Bắc Biên - Nơi nuôi dưỡng những mầm non tương lai của Tổ quốc!

Có 14 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn số 495/SGDĐT-VP ngày 27/02/2023 về tuyên truyền Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ hợp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV 495/SGDĐT-VPVăn bản pháp luật 27-02-2023
2 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục

(Tải File đính kèm)

44/2009/QH12Văn bản pháp luật 02-11-2022
3 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(Tải File đính kèm)

59/2010/QU12Văn bản pháp luật 31-10-2022
4 Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

(Tải File đính kèm)

 Văn bản pháp luật 31-10-2022
5 Luật tiếp cận thông tin

(Tải File đính kèm)

Luật số: 104/2016/QH13Văn bản pháp luật 31-10-2022
6 Luật 43 giáo dục

(Tải File đính kèm)

Luật 43 giáo dụcVăn bản pháp luật 29-10-2022
7 Luật bảo vệ môi trường

(Tải File đính kèm)

 Văn bản pháp luật 28-10-2022
8 Luật phòng, chống bạo lực gia đình

(Tải File đính kèm)

 Văn bản pháp luật 28-10-2022
9 Một số quy định của Luật Trẻ em

(Tải File đính kèm)

 Văn bản pháp luật 27-10-2022
10 Luật phòng chống tham nhũng

(Tải File đính kèm)

36/2018/QH14 Văn bản pháp luật 26-10-2022
11 Luật phòng chống mua bán người.

(Tải File đính kèm)

 Văn bản pháp luật 26-10-2022
12 Luật an ninh mạng

(Tải File đính kèm)

 Văn bản pháp luật 25-10-2022
13 Luật phòng, chống ma tuý

(Tải File đính kèm)

23/2000/QH10Văn bản pháp luật 25-10-2022
14 Luật trẻ em

(Tải File đính kèm)

102/2016/QH13Văn bản pháp luật 27-09-2022

Địa chỉ: Tổ 9, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Email: mnbacbien@longbien.edu.vn

Điện thoại:  0243. 21.27. 260

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Thư

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích