Trường Mầm non Bắc Biên - Nơi nuôi dưỡng những mầm non tương lai của Tổ quốc!
Cập nhật : 14:54 Thứ năm, 10/11/2022
Lượt đọc: 126

Công văn của BTGQU v/v triển khai tuyên truyền Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022

Số/Ký hiệu: 168-CV/BTGQU

Tin cùng chuyên mục

Địa chỉ: Tổ 9, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Email: mnbacbien@longbien.edu.vn

Điện thoại:  0243. 21.27. 260

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Thư